09 lut

Prawomocny wyrok za podrabianie paneli Loft Design System

Informujemy, iż 26 października 2015 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, wydał wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeciwko Arkadiuszowi Sz. z Rudy Śląskiej, zakazujący pozwanemu naruszania praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.

Ponadto, Sąd nakazał pozwanemu między innymi:

  • usunięcie ze stron internetowych zdjęć paneli naruszających zarejestrowane wzory przemysłowe,
  • usunięcie wszelkich ofert sprzedaży paneli stanowiących naruszenia wzorów przemysłowych,
  • zniszczenie na własny koszt wszystkich wyprodukowanych paneli,
  • usuniecie skutków naruszeń jakich się dopuścił,

Wyrok jest prawomocny.

 

Cenimy sobie Państwa uczciwość i nie pozostajemy obojętni na sygnały jakie otrzymujemy w sprawie działań nieuczciwych firm.

W obecnej chwili toczy się pięć równoległych spraw przeciwko podmiotom, które próbują wykorzystać naszą markę dla osiągnięcia korzyści majątkowych. O wynikach toczących się spraw będziemy informować Państwa na bieżąco.